Stuttgart Reds 2 — Göppingen Green Sox

Stuttgart Reds 2 — Nagold Mohawks

Stuttgart Reds 2 — Nagold Mohawks

Stuttgart Reds 2 — Karlsruhe Cougars

Stuttgart Reds 2 — Karlsruhe Cougars

Stuttgart Reds 2 — Göppingen Green Sox

Stuttgart Reds 2 — Neuenburg Atomics

Stuttgart Reds 2 — Neuenburg Atomics